Профил на купувача

документи за обществени поръчки

Наименование на документа Файл за сваляне Публикуван на
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОДЗ "ПРОЛЕТ" - ГР.СЕВЛИЕВО pravila_zop-09.2014.doc 08.10.2014 г. в 13:53 ч.
Образец №1 Obrazеts-№1.doc 09.10.2014 г. в 08:50 ч.
Образец №2 Obrazеts-№2.doc 09.10.2014 г. в 08:52 ч.
Образец №3 Obrazеts-№3.doc 09.10.2014 г. в 08:53 ч.
Образец №4 Obrazеts-№4.doc 09.10.2014 г. в 08:55 ч.
Образец №5 Obrazеts-№5.doc 09.10.2014 г. в 08:56 ч.
Образец №6 Obrazеts-№6.doc 09.10.2014 г. в 08:57 ч.
Образец №7 Obrazеts-№7.doc 09.10.2014 г. в 09:15 ч.
Образец №8 Obrazеts-№8.doc 09.10.2014 г. в 09:16 ч.
Образец №9 Obrazеts-№9.doc 09.10.2014 г. в 09:16 ч.
Образец №10 Obrazеts-№10.doc 09.10.2014 г. в 09:17 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти -Образец №6 obrazеts-No6_11_2014.doc-(1).doc 06.11.2014 г. в 08:59 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти през м.ноември/2014г. obrazets-no6_11_2014.doc-(2).doc 10.12.2014 г. в 15:37 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Пролет" obrazets-no6_01_2015.doc-(2)-(3).doc 26.01.2015 г. в 11:03 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Пролет" Obrazets-No6_03_2015.doc 27.03.2015 г. в 08:18 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_04_2015.doc 21.04.2015 г. в 13:36 ч.
Информация за изършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_05_2015.doc 12.05.2015 г. в 14:38 ч.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ОДЗ"ПРОЛЕТ"-ГР.СЕВЛИЕВО pravila_zop-09.2014.doc 20.05.2015 г. в 15:12 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_06_2015.doc 07.07.2015 г. в 13:01 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_07__8_2015-(1).doc 03.09.2015 г. в 11:01 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_09_2015.doc 08.10.2015 г. в 12:26 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Пролет"- гр.Севлиево obrazets-no6_10_2015.doc 04.11.2015 г. в 12:50 ч.
Информация за извършени плащания по обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_12_2015-(2).doc 14.12.2015 г. в 11:29 ч.
Информация за извършено плащане от ОДЗ „Пролет” по обществена поръчка с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Пролет”-гр.Севлиево. obrazets-no6_01_2016.doc 11.01.2016 г. в 10:11 ч.
Информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_02_2016.doc 18.02.2016 г. в 09:05 ч.
Информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_03_2016.doc 11.03.2016 г. в 10:13 ч.
Информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_04_2016.doc 11.04.2016 г. в 09:56 ч.
Информация за извършено плащане от ОДЗ „Пролет” по обществена поръчка с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Пролет”-гр.Севлиево. obrazets-no6_05_2016-(2).doc 09.05.2016 г. в 10:48 ч.
Информация за извършено плащане от ОДЗ „Пролет” по обществена поръчка с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Пролет”-гр.Севлиево. obrazets-no6_06_2016-(2).doc 03.06.2016 г. в 10:17 ч.
Информация за извършено плащане от ОДЗ „Пролет” по обществена поръчка с предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Пролет”-гр.Севлиево. obrazets-no7_06_2016-(2)-(1).doc 28.06.2016 г. в 09:17 ч.
Информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Пролет"-гр.Севлиево bg_obrazets-no7_07_2016.doc 15.07.2016 г. в 09:06 ч.
Информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Пролет"-гр.Севлиево obrazets-no6_09_2016.doc 11.10.2016 г. в 10:12 ч.