ДОКУМЕНТИ

Наименование на документа Файл за сваляне Публикуван на
Бюджет 2017г budjet_2017_darjavna_deinost.pdf 21.05.2017 г. в 15:18 ч.
Бюджет 2017г местна дйност budjet_2017_mestns_deinost.pdf 21.05.2017 г. в 15:19 ч.
Отчет 01.01.2017 - 31.03.2017 otchet_01.01-31.03.2017g..pdf 21.05.2017 г. в 15:24 ч.
ПДДГ 2017-2018г. pddg-2017--2018g._prolet.pdf 19.09.2017 г. в 20:42 ч.
Стратегия на ДГ Пролет strategia_dg_prolet.pdf 19.09.2017 г. в 20:46 ч.
Мерки за повишаване качеството на образованието Merki-za-povishavane-kachestvoto-na-obrazovanieto.pdf 20.09.2017 г. в 21:09 ч.
Отчет за касово изпълнение към 30.06.2017г. на бюджет 2017г. Otchet-za-kasovo-izpalnenie-kam-30.06.2017g.-na-Byudzhet-2017.pdf 20.09.2017 г. в 21:10 ч.
План за действие на мерките по Стратегия за развитието на ДГ Plan-za-deystvie-na-merkite-po-Strategiya-za--razvitieto-na-DG.pdf 20.09.2017 г. в 21:12 ч.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи Programa-za-predostavyane-na-ravni-vazmozhnosti-i-priobshtavane-na-detsata-on-uyazvimi-grupi.pdf 20.09.2017 г. в 21:14 ч.
Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ Пролет etichen-kodesk-na-rabote6tite-s-deca-v-dg-prolet.pdf 13.10.2017 г. в 09:33 ч.
Програма отпадане -1 programa_otpadane-1.pdf 13.10.2017 г. в 09:34 ч.
Отчет за касово изпълнение на бюджета 2017г. sk6.jpg 16.04.2018 г. в 12:01 ч.
ОКИБ 2017г. sk7.jpg 16.04.2018 г. в 12:02 ч.
ОКИБ 2017г. sk8.jpg 16.04.2018 г. в 12:03 ч.
ОТЧЕТ 2017г. sk10.jpg 16.04.2018 г. в 12:03 ч.
Отчет 2017 г. sk11.jpg 16.04.2018 г. в 12:03 ч.
ОКИБ 2017г. sk9.jpg 16.04.2018 г. в 12:04 ч.
Бюджет 2018г. sk3.jpg 16.04.2018 г. в 12:05 ч.
Бюджет 2018г. sk4.jpg 16.04.2018 г. в 12:06 ч.
Бюджет 2018г. sk4.jpg 16.04.2018 г. в 12:06 ч.
Годишен план 2018-2019г. godishen_plan_2018-19g..pdf 10.12.2018 г. в 11:14 ч.
Дневна организация 2018-2019г. tselodnevns_organizatsia.pdf 10.12.2018 г. в 11:15 ч.
График БДП grafik_bdp.pdf 10.12.2018 г. в 11:16 ч.
П Л А Н за работата на координационния съвет за справяне с тормоза в ДГ по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище“ Plan-tormoz-2018-19-nov-_1_.pdf 13.06.2019 г. в 14:32 ч.
П Р О Г Р А М А за превенция и интервенция на тормоза и насилието в ДГ „ПРОЛЕТ“ PROGRAMA-ZA-PREVENTsIYa-_1_.pdf 13.06.2019 г. в 14:32 ч.
Обявление - схема Училищен плод и Училищно мляко Obyavlenie-shema-Uchilishten-plod-i-Uchilishtno--mlyako-(1).pdf 15.08.2019 г. в 11:54 ч.
ZAPOVED zapoved.pdf 02.09.2019 г. в 12:33 ч.
График БДП 2019/2020 grafik_bdp.pdf 03.12.2019 г. в 15:02 ч.
Дневна организация 2019/2020 tselodnevna_organizatsia-2019-2020.pdf 03.12.2019 г. в 15:04 ч.
Програмна система 2019/2020 programna_s-ma.pdf 03.12.2019 г. в 15:05 ч.
Стратегия strategia_dg_prolet.pdf 03.12.2019 г. в 15:24 ч.
Годишен план 2019/2020 godichen-plan-2019-2020.pdf 03.12.2019 г. в 15:26 ч.
ОКИБ 31.03.2018Г. b1_2018_mnt_mun_dg_prolet_03_2018-(1).xls 03.12.2019 г. в 17:09 ч.
ОКИБ 30.06.2018Г. b1_2018_06_2018_prb-(1).xls 03.12.2019 г. в 17:09 ч.
ОКИБ 30.09.2018Г. b1_2018_09_2018_prb-(1).xls 03.12.2019 г. в 17:10 ч.
ОКИБ 31.12.2018Г. b1_2018_12_2018_prb_dg_prolet-(6).xls 03.12.2019 г. в 17:10 ч.
ОКИБ 31.03.2019Г. b1_2019_mnt_mun-–dg_prolet_03_2019.xls 03.12.2019 г. в 17:11 ч.
ОКИБ 30.06.2019Г. b1_2019_mnt_mun-–dg_prolet_06_2019.xls 03.12.2019 г. в 17:11 ч.
ОКИБ 30.09.2019Г. b1_2019_mnt_mun-–dg_prolet_09_2019.xls 03.12.2019 г. в 17:12 ч.
Бюджет 2018 г. Byudzhet-2018-g..pdf 04.12.2019 г. в 13:29 ч.
Бюджет 2019 г. Byudzhet-2019-g..pdf 04.12.2019 г. в 13:32 ч.
Бюджет 2020 Byudzhet-2020.docx 07.05.2020 г. в 12:14 ч.
ОКИБ към 31.03.2020 b1_2020_mnt_mun_dg_prolet_03_2020.xls 07.05.2020 г. в 12:18 ч.
ИБКСФ към 31.03.2020 ib1_2020__03_mnt_mun_ksf.xls 07.05.2020 г. в 12:18 ч.
ОКИБ към 31.12.2019 dg_prolet_balance_2019_12_budg.xls 07.05.2020 г. в 12:21 ч.
Етичен кодекс 2020/2021 etichen-kodeks.pdf 14.11.2020 г. в 16:17 ч.
Правилник на дейността на ДГ "Пролет" - 1 2020/2021 Pravilnik-za-deynostta-na-DGProlet-1-chast.pdf 14.11.2020 г. в 16:18 ч.
Правилник на дейността на ДГ "Пролет" - 2 2020/2021 pravilnik-na-deynostta-na-DGProlet-2-chast.pdf 14.11.2020 г. в 16:18 ч.
Програмна система на ДГ "Пролет" 2020/2021 programna-sistema-na-DGProlet.pdf 14.11.2020 г. в 16:18 ч.
Стратегия на ДГ "Пролет" 2020/2021 Strategiya-na-DGProlet.pdf 14.11.2020 г. в 16:19 ч.
Отчет бюджет 2020 bydget-2020g..pdf 05.03.2021 г. в 10:14 ч.
План-програма по БДП за учебната 2020/21 година Aktual.-plan-programa---BDP.pdf 11.06.2021 г. в 13:00 ч.
Годишен план за учебната 2021/2022 год. Godishen-plan.pdf 14.02.2022 г. в 12:39 ч.
Етичен кодекс etichen-kodeks.pdf 14.02.2022 г. в 12:39 ч.
Модел на работа със семействата и децата в период на адаптация. Model-na-rabota-sas-semeystvata-i-detsata--v-perioda--na-adaptatsiya--semeystvo-DG.pdf 14.02.2022 г. в 12:48 ч.
ПВТР в ДГ \"Пролет\" PVTR.pdf 14.02.2022 г. в 12:49 ч.
Политика на превенция и закрила на деца в риск Politika-za-preventsiya-i-zakrila-na-detsa-v-risk.pdf 14.02.2022 г. в 12:49 ч.
Правила за достъп в двора на ДГ Pravila-za-dostap-v-dvora-na-DG.pdf 14.02.2022 г. в 12:50 ч.
Правила за намаляване на риска от инфекция previla-za-namalyavane-na-riska-ot-infektsiya.pdf 14.02.2022 г. в 12:51 ч.
Протокол за обобщени резултати от анкета с родителите rezultati-anketa.pdf 14.02.2022 г. в 12:52 ч.
Стратегия за развитие на ДГ \"Пролет\" за периода 2020/2024 год. Strategiya-na-DGProlet.pdf 14.02.2022 г. в 12:53 ч.
Годишен план за 2022/2023 г. godishen-plan-2022-23g..pdf 11.11.2022 г. в 11:41 ч.
Програмна система на ДГ Пролет Programna-sistemana-DGProlet-2022-23g.-(1).pdf 11.11.2022 г. в 11:42 ч.
Финансов отчет до 30.09.2022 г. doklad-30092022-(1)-(1).pdf 11.11.2022 г. в 11:45 ч.
Етичен кодекс etichen-kodeks.pdf 11.11.2022 г. в 11:46 ч.
План БДП Plan-BDP--komisiya-2022-2023g..pdf 11.11.2022 г. в 11:47 ч.
План за работа с родители Plan-za-rabota-s-roditeli.pdf 11.11.2022 г. в 11:47 ч.
Спортен календар sportenkalendar-(1).pdf 11.11.2022 г. в 11:49 ч.
План за интеграция на деца от етнически малцинства за учебна 2022/2023 година plan-za-integratsiya-na-etnicheski-maltsinstva-2020-21g..pdf 11.11.2022 г. в 11:52 ч.
Програма за превенция за ранно напускане на деца от ДГ Programa-za-preventsiya-na-rannoto-napuskane-na-detsa.pdf 11.11.2022 г. в 11:54 ч.
Правила за достъп в ДГ Пролет pravila-za-dostap-v-DG-–-NOVI.pdf 11.11.2022 г. в 11:59 ч.
Финансов отчет 2022 година finansov-otchet.pdf 27.02.2023 г. в 14:38 ч.
Стратегия на ДГ Пролет 2023-2028 г. STRATEGIYa--2023-28G..pdf 04.12.2023 г. в 11:20 ч.
Правилник за вътрешния трудов ред pravilnik-za-vatreshniya-trudov-red.pdf 04.12.2023 г. в 11:23 ч.
Правилник за дейността в ДГ Пролет Pravilnik-na-deynostta-v-DGProlet-(1).pdf 04.12.2023 г. в 11:25 ч.
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд pravilnik-za-bezopasni-usloviya-na-vazpitanie,-obuchenie-i-trud.pdf 04.12.2023 г. в 11:27 ч.
Програма за превенция и интервенция на тормоза и насилието в ДГ Пролет PROGRAMA-ZA-PREVENTsIYa.pdf 04.12.2023 г. в 11:31 ч.
Програмна система на ДГ Пролет 2023-2024 г. Programna-sistemana-DGProlet-2023-24g..pdf 04.12.2023 г. в 11:40 ч.
Отчет към 30.09.2023г за бюджет 2023 год. otchet.pdf 04.12.2023 г. в 11:47 ч.
Отчет Бюджет 2023 г. Otchet-Byudzhet-2023-g..pdf 01.02.2024 г. в 11:32 ч.
Финансов отчет до 31.03.2024 г. doklad-31032024-1-(1).pdf 28.05.2024 г. в 11:36 ч.