Яслена група Кети

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: ; Възрастова група: яслена група

Учители:

Венета Русева - Медицинска сестра

Светлана Станева - медицинска сестра

Павлина Димитрова - пом. възпитател

Иваничка Цонева - пом.възпитател