Яслена група Кети

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: ; Възрастова група: яслена група

Учители:

Валентина Василева - Медицинска сестра

Светлана Станева - медицинска сестра

Мария Драшкова - пом. възпитател

Даниела Радоева - пом.възпитател