Яслена група Бамби

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 1; Възрастова група: яслена група

Учители:

Жанета Данева - мед. сестра

Ценка Тодорова - мед. сестра

Христина Тупанкова - пом.възпитател

Маргарита Илиева - пом. възпитател