Група Мики Маус

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 2; Възрастова група: четвърта група

Учители:

Дияна Илиева - старши учител

Даяна Янева - учител

Цветанка Вълкова - пом. възпитател