Група Мечо Пух

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 2; Възрастова група: първа група

Учители:

Ана Димитрова - старши учител

Стефка Колева - старши учител

Галя Спасова - помощник възпитател