Група Бон-Бон

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 2; Възрастова група: втора група

Учители:

Весела Костадинова - старши учител

Миглена Гаджева - Учител

Ренета Тодорова - помощник-възпитател