Група Бърборино

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 1; Възрастова група: втора група

Учители:

Десислава Колева - учител

Петя Студенкова - учител

Веселина Стойчева - пом. възпитател