Група Бърборино

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 1; Възрастова група: втора група

Учители:

Павлина Велчева - старши учител

Павлина Милчева - старши учител

Илка Неделчева - пом. възпитател