Група Дъга

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 1; Възрастова група: първа група

Учители:

Диана Иванова - старши учител

Силвия Минкова - учител

Фани Андреева - пом.-възпитател