ГАЛЕРИЯ

Приказка за нотите


В сграда 2 на ОДЗ Пролет в края на април 2015г. беше показана открита практика на тема \"Приказка за нотите\" пред колеги, родители и общественост.