ГАЛЕРИЯ

Есенен празник в Пролет 1 - 2017г.


Смехоранчетата от ІІІ група - с много песни, танци и стихове се сбогуваха с есента