ГАЛЕРИЯ

"Дъга от добродетели"


Децата от 3 група при сграда 1 и 4 група от сграда 2 представиха \"Дъга от добродетели\" пред родителите си.