Представяне

на ОДЗ "ПРОЛЕТ" - гр. Севлиево

Сграда 1 - ул. Дядо Фильо Радев 9, тел. 0675 / 3-28-61 - директор, e-mail: petkova_odz@abv.bg; тел. 3-28-60 - домакин.

Сграда 2 - тел. 0675 / 3-28-56 - директор; тел. 3-28-57 - домакин.

Екипът на ОДЗ ”Пролет 1” - гр. Севлиево
Компетентни Иновативни Обичащи децата Отговорни
Всичко се постига с много любов и търпение. Това е и кредото на екипа на ОДЗ ”Пролет” гр. Севлиево
Знаещи Позитивни Творчески активни Грижовни
Екипът на ОДЗ ”Пролет 2” - гр. Севлиево Който се учи,
той ще сполучи!

В ОДЗ „Пролет“ работят 20 квалифицирани детски учители с главен учител Даниела Тошева.

Педагогически
персонал

от тях с

I ПКС II ПКС IV ПКС V ПКС без ПКС