Представяне

на ДГ "ПРОЛЕТ" - гр. Севлиево

Сграда 1 - ул. Дядо Фильо Радев 9, тел. 0675 / 3-28-60 - директор, e-mail: info-701353@edu.mon.bg.

Сграда 2 - тел. 0675 / 3-28-57 - директор.

Добре дошли в сайта на ДГ “Пролет, гр.Севлиево!

ДГ “Пролет” е Общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 2 до 7 години.

Детската градина разполага с 2 реновирани и съвременно обзаведени сгради, в които функционират 8 градински и 2 яслени групи. В него се възпитават и обучават 223 деца, за които се грижат 37 човека персонал.

Детското заведение разполага със съвременна и съобразена с възрастта на децата база. За спортни и представителни дейности в база 1 е на разположение многофункционален салон. В база 2 има физкултурен салон и музикална зала за празници и развлечения.

Дворовете са слънчеви, озелени и предлагат уреди за занимания и игри на открито. Те са облагородени и реконструирани по проекти на Община Севлиево, Министерството на околната среда и водите, както и собствен проект “Градина в градината”.

Екипът на ДГ ”Пролет 1” - гр. Севлиево
Компетентни Иновативни Обичащи децата Отговорни
Знаещи Позитивни Творчески активни Грижовни
Виолета Колева - директор Виолета Колева - директор
Мария Петкова - зам. директор Мария Петкова - зам. директор
Валя Петкова - психолог Валя Петкова - психолог
Цветина Маринова - музикален ръководител Цветина Маринова - музикален ръководител
Екипът на ДГ ”Пролет 2” - гр. Севлиево Всичко се постига
с много любов
и търпение

В ДГ „Пролет“ работят 19 квалифицирани детски учители с главен учител Даниела Тошева.

Педагогически
персонал

от тях с