ГАЛЕРИЯ

Васил Левски


Васил Левски - национален герой, който ни дава самочувствие на българи, на свободомислещи хора, отстояващи своите ценности. 150 години делата на неговия живот са пример за подражание на всички. Чувството за патриотизъм и гордост, принадлежността към род и Родина се формират още от ранна детска възраст. Децата от 4 „а” и 4 „б” група почетоха паметта на Васил Левски! С много обич и вълнение нарисуваха прекрасни портрети на този велик българин и заедно с педагозите подготвиха кътове с почит и преклонение пред светлото дело на Апостола!